AKADEMİ / ORTAOKUL

ORTAOKUL

Yöntem Eğitim Kurumları İlkokulu ve Ortaokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, lider ruhlu ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz ilkokul ve ortaokul düzeyinde genel derslerin dışında İngilizce, Almanca, Drama, Bilişim Teknolojileri, Satranç, Akıl Oyunları, Halk Oyunları, Okuma Becerileri, Bilim Uygulamaları gibi derslerde verilmektedir. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmakta ayrıca öğrencilerimizin İngilizceyi özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak programlar geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dili eğitimine büyük önem veren okulumuz 5. sınıftan itibaren Almanca eğitimine başlamaktadır. Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama ve Bilişim Teknolojileri derslerinde uygulama laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.