KOLEJ

Yöntem Öğrencisi İlkokulda “Meslekleri Keşfeder”

Yöntem öğrencilerinin, alanında uzman rehberlik servisi öncülüğünde uzman sınıföğretmenlerimiz  tarafından çoklu zeka kuramına göre zeka tipleri belirlenir, tek tek mizaç analizleri yapılır, merakları ve ders kazanımları doğrultusunda meslekleri tanımalarına ilişkin aktiviteler planlanır.
 

Yöntem Öğrencisi Ortaokulda “Kendisini Tanır”

Doğru meslek seçimi,  öğrencinin kendini doğru tanıması ile gerçekleşir. Yöntem  öğrencileri ilgi ve kendilerini tanıma envanterleri ile değerlendirilirler. Hedef belirleme stratejileri öğrencinin ilgisine uygun mesleki değerlendirme yapması için kullanılır.